Tag Archives: Persie

Toulky historií Persie

Cestování Íránem je jako když listujete v dobrodružné knize o historii. Přes tři tisíce let perské tradice zde zanechalo obrovské množství unikátních památek, kulturního dědictví a také moudrosti v místních lidech. K tomu svérázná příroda, zajímavé souvislosti ze současnosti a hlavně setkávání s neuvěřitelně přátelskými a pohostinnými Íránci činí z návštěvy této země úžasný zážitek. Navštívíme kulturní a duchovní centra perských říší s honosnými paláci a mešitami, sídla a hrobky dávných panovníků, důmyslně postavená města v pouštních oázách, dramatické hory s půvabnými vesničkami a také exotické ostrovy perského zálivu… Získáme nové poznatky o islámu, zoroastrismu i pravoslaví.

Zájezd se pořádá ve spolupráci s cestovní kanceláří CK Good Places

Ubytování: 3hvězdičkové hotely, 1 nocleh v dálkovém autobusu, 1 nocleh v lůžkovém vlaku

TERMÍNY V ROCE 2019

13.4.2019 – 28.4.2019

28.9.2019 – 13.10.2019

CENA ZÁJEZDU

V ceně je zahrnuto: 

Letenka do destinace včetně všech poplatků

Ubytování: turistické hotely převážně v centrech íránských měst, 1x noční přejezd komfortním autobusem, 1x noční přejezd lůžkovým vlakem

Stravování: snídaně

Doprava: mikrobus

Služby česky mluvícího průvodce: Katarína

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: odlet z Prahy do Teheránu

2. den: Teherán – Qom

Letecky do hlavního města Íránu, výměna peněz, návštěva symbolu Teheránu – věže Azadi. Muzeum klenotů mj. s Mořem světla (největší růžový diamant světa se 182 karáty). Přejezd do Qomu, kolébky islámské revoluce. Návštěva největší šíitské hrobky Fatimy, sestry šíitského Imáma Rezy. Dovnitř samotné hrobky je turistům odepřen přístup.

3. den: Qom – Kášán 

Pouštní oáza Kášán: nádherné luxusní kupecké domy (Abbásí, Borúdžerdí, Tabatabáí), zahrada Fin (UNESCO), spletitý bazar s mešitami a karavanseráji.

4. den: Kášán – Abyaneh

Překrásná horská vesnička Abyaneh – jedna z nejstarších vesnic v Iránu, postavená z červeného jílu, kde ženy nosí pestrobarevné kroje. Cestou do Esfahánu zastávka v Natanzu u mešity a hrobky sufijce Abd al-Samad z konce 13.stol.

5. den: Esfahán

Nejkrásnější město Íránu – Esfahán(UNESCO): obrovské šáhovo náměstí Naqš-e Džahan s mešitami Imáma a Lotfolláha, královský palác Ali Qapu, letohrádek Čehel Sotun, starobylé mosty např. Si-o- Se Pol, Khaju, Pol-e Čúbí. Přes slavný bazar k nejstarší mešitě Mashed-e Jameh, zdobný arménský kostel Vank s bohatým muzeem, atd.

6. den: Esfahán – Súsy

Přejezd přes dramatické pohoří Zagros do Sús. Cestou zastávky s výhledy na horské velikány a poetického íránského venkova.

7. den: Súsy

Jedna z metropolí Elamské a Perské říše a údajně nejdéle osídlené město světa: palácÁpádáná, mauzoleum proroka Daniela. Šuštar – přehrada a mosty postavené Římany ve 3.stol. (UNESCO). Nejzachovalejší pětistupňový zikkurat na světě – Čoga Zambíl (13.stol. př.Kr., UNESCO). Noční přejezd do Šírázu.

8. den: Šíráz 

“Město básníků, růží a slavíků” (a před islámskou revolucí i vína): městská pevnost Arg, hrobky slavných básníků Háfeze, příp. Sádího, Rajská zahrada Eram (UNESCO), hammam, bazar, oranžérie, romantická Al-Molkova mešita růží, skvostný komplex zrcadlových mešit Šáh Čerák, příp. starý vstup do města – Brána Koránu.

9. den: Šíráz – Persepolis

Výlet do Naqš-e Rostam: hrobky achajmenovských vládců, skalní reliéfy. Ceremoniální město Perské říše – Persepolis (UNESCO) – síň sta sloupů, paláce králů aj.

10. den: Šíráz – Jázd

Přejezd do Jázdu, centra vyznavačů Zarathuštry, cestou zastávka ve starobylém městě Pasargády (UNESCO) u hrobky Kýra Velikého, zakladatele Achaimenovské říše ze 6. století př.n.l.

11. den: Jázd 

Chrám věčného ohně  áteškade, pohřební věže mlčení, křivolaké uličky starého hliněného města, zahrada Bagh-e Dolat (UNESCO). Oceníte moudrost středověkých stavitelů podzemních vodovodů (kanátů) i domů s přírodní klimatizací a větrnými věžemi (badgiry).

12. den: Jázd – Charánaq – Meybod

Výlet do horské zoroastrijské svatyně Čak Čak nebo do pouštní vesničky Charánaq. Návštěva ledárny a karavanseráje v Meybod. Noční přejezd lehátkovým vlakem do Bandar Abbásu.

13. den: Perský záliv

Perský záliv, Bandar Abbás – místo, kde se mísí Afrika s Íránem, jak poznáme na místních lidech, zvycích, hudbě i jídelníčku. Některé ženy stále používají masky s mřížkami přes celý obličej. Prohlídka rybího trhu, mořské promenády, přejezd lodí na ostrov Qešm v Perském zálivu. Starý rybářský přístav Laft s větrnými věžemi.

14. den: Perský záliv

Plavba džunglí mangrovníků Harra se spoustou vodního ptactva a ryb. Výlet do unikátního měsíčního kaňonu „spadlé hvězdy“ a obranným jeskyním Chorbas nad mořem. Pozorování delfínů během plavby k ostrůvkům Naz a Hengam, kde navštívíme autentický trh. Přelet do Teheránu.

15.-16. den: Teherán

Šáhovy paláce Golestán, slavný teheránský bazar. Pro zájemce volno na nákupy suvenýrů, návštěvu dalších muzeí. Cestou na letiště zastávka u hrobky Imáma Chomejního. Odlet domů.

REZERVOVAT SI MÍSTO NA ZÁJEZDU

Poklady historické Persie

12-denní poznávací zájezd, jenž vás zavede na ta nejkrásnější místa v Íránu, včetně měst Jázdu, Šírázu a Esfahánu.

TERMÍNY V ROCE 2019

2.11.2019 – 13.11.2019

CENA – na vyžádání

V ceně je zahrnuto: 

Letenka do destinace včetně všech

poplatků

Ubytování: 3-hvězdičkové hotely po celou dobu zájezdu

Stravování: snídaně

Doprava: pronajatý mikrobus po celou dobu zájezdu

Služby česky mluvícího průvodce: Margita

PROGRAM ZÁJEZDU

1  den 

Přílet do Teheránu

2  den 

Teherán             

Prohlídka hlavního města Íránu – Teheránu, historického sídla dynastie Kádžarovců a Páhlaví. Uvidíme věž Ázádí, museum Klenotů dynastie Páhlaví, paláce posledního šáha Muhammada Rezy a jeho manželky Farah Dibá, a Národní muzeum.

3  den

Teherán – Abyáneh – Natanz – Jázd

Cestou z Teheránu do Jázdu se zastavíme v piktoreskní vesničce Abyaneh kde se dosud mluví středověkou perštinou. Oběd budeme mít v Natanzu, městečku s pozoruhodnou hrobkou súfijského mystika Abd Al-Samada.

4  den

Jázd

Celodenní prohlídka starobylého města, jenž zaujalo již Marca Pola během jeho cesty po Hedvábne stezce. V Jázdu se projdeme po dobře zachovalých uličkách starého města, navštívíme Páteční mešitu s nejvyšším portálem v Íránu, trh s brokátem a husejníji Amír Čakmak. Rovněž se podíváme do zoroastrijské svatyně Áteškáde a vyjdeme na rituální Věže mlčení s výhledem na celé město.

5  den

Jázd – Abarkúh – Šíráz

Cestou z Jázdu se zastavíme ve městečku Abarkúh, které je málo známé, přesto ale zajímavé – navštívíme tady tradiční ledárnu a projdeme se po zachovalém starém městě, do kterého zavítá jen málo turistů. V podvečer dojedeme do města básníků, růží a slavíků – Šírázu.

6  den

Šíráz

V Šírázu na nás čeká kouzelná měšita Násir ol-Molk, barevné tržiště bazare-Vakíl, krásná zahrada Qavam s rezidenci Naranjestan, jakož i hrobky slavných básníků Háfeze a Sádího. Večer bude věnován oddychu u výborného čaje se šafránem nebo limonády z růžového extraktu v blízkosti šírázské citadely.

7  den

Šíráz – Persepolis – Pasargády – Esfahán

Den začneme prohlídkou slavného starověkého města Persepolis, metropole Achaimenovské dynastie ze 7. století před naším letopočtem. Uvidíme Bránu národů, dechberoucí Apadanu a reliéf přinášení darů, trůnní palác a hrobky Artaxerxe II. a III. Poté budeme pokračovat do města Kýra Velikého – Pasargád, kde si prohlédneme hrobku tohoto vládce. Poté dojedeme do perly Persie – města Esfahán.

8  den

Esfahán

První den prohlídky Esfahánu se zaměřime na královské město, které bylo založeno Abbásem Velikým v 17. století. Uvidíme palác Čehel Sotún s jeho unikátnými nástěnnými malbami, dále pak světoznáme náměsti Naqše Džahán, které se pokládá za nejkrásnější na světě. Navštívíme tady Šáhovou mešitu, palác Ali Kapu a dechberoucí mešitu šejka Lotfolláha. Zbyde čas i na nákupy na barevném bazaru kolem náměstí, nebo procházku kolem řeky Zájande.

9  den

Esfahán

Druhý den v Esfahánu věnujeme prastaré Páteční mešitě, jedné z nejvýznamnějších v Íranu. Dále se podívame na třesoucí se minarety Menáre Džonbán a do arménské katedrály Vank. Součástí prohlídky budou i mosty Chádžú a Si o Se Pol. Večer bude možné využít k oddychu, procházkám a posezení v kavárně.

10  den

Esfahán – Kášán – Teherán

Cestou z Esfahánu do Teheránu navštívíme město Kášán, které je unikátní svou městskou architekturou, především domy bohatých měšťanů z 19. století. Navštívíme dům rodiny Tabatabáí, Abbásí a Borúdžerdí, jakož krásně zdobené lázně Kásemí. Před odjezdem do Teheránu ještě shlédneme Páteční mešitu, jež patří mezi nejstarší budovy v Kášánu.

11  den

Teherán

Ráno navštívíme perlu Teheránu – palác Golestán z doby vlády dynastie Kádžárovců. Zavítáme rovněž na teheránské tržíště. S Teheránem se rozloučíme pohledem na město z věže Milád.

12  den

Odlet z Teheránu

PŘIHLÁSIT SE NA ZÁJEZD