Tag Archives: Izrael

Země Bible

Zájezd pořádá Cestovní kancelář Čedok

TERMÍNY V ROCE 2020

08.06.2020 – 15.06.2020

 

CENA

V ceně je zahrnuto: 

Letenka: Praha – Taba – Praha včetně tax a poplatků

Ubytování: 3-hvězdičkové hotely

Stravování: polopenze

Doprava: mikrobus/autobus

Služby česky mluvícího průvodce: Katarína

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Přílet do Taby

Odlet z Prahy do Taby, transfer do hotelu. Ubytování, volný čas, večeře.

2. den: Taba – Mrtvé moře – Masada – Betlém

Ranní přejezd egyptsko-izraelské hranice a odjezd k Mrtvému moři. Mrtvé moře přitahuje zájem návštěvníků už po tisíce let. Na tomto místě se ukrýval Král David, bylo to jedno z prvních léčebných míst na světě a zdroj mnoha produktů používaných v různých oblastech od mumifikace v Egyptě až po hnojiva. Výjezd lanovkou do Masady, to je starověká pevnost na vrcholu skalního útesu. Pevnost byla postavena Herodem Velikým v 1. století př. n. l., během první židovské války se Masada stala posledním místem odporu židovských povstalců proti Římanům. Odjezd do Betléma. Ubytování a večeře v hotelu. Fakultativně za příplatek: “Noční Jeruzalém”

3. den: Betlém – Jeruzalém

Po snídani prohlídka Betléma – místa narození Krista včetně návštěvy Baziliky Narození Páně, následně návštěva Jeruzaléma, posvátného města tří náboženství – Olivová hora s nejstarším židovským doposud používaným hřbitovem na světě, nejposvátnější křesťanské místo na zemi – Chrám Božího hrobu, nejposvátnější místo judaismu Zeď nářků, Via Dolorosa aneb Křížová cesta, místo Poslední večeře Páně – Hora Sion, návštěva vyhlášených trhů ve Starém městě. Návrat do hotelu, večeře.

4. den: Tel Aviv – Caesarea – Akko – Haifa – Nazaret

Odjezd do Tel Avivu, panoramatická prohlídka města, dále prohlídka přístavu Caesarea, jehož největší doba slávy byla za vlády Heroda Velikého. Zachovaly se zde zříceniny starobylých budov, včetně ohromného amfiteátru, kde se dodnes konají představení, a také  krásný akvadukt ze 2. st ležící u Středozemního moře. Dále prohlídka přístavu Akko, jednoho z nejstarších mořských přístavů na světě. Návštěva Citadely a procházka po starém městě. Přejezd do Haify, prohlídka kláštera Stella Maris a Eliášovy jeskyně. Následně Nazaret – prohlídka památek: kostel sv. Josefa a bazilika Zvěstování Panny Marie – největší křesťanská bazilika na Blízkém východě. Ubytování v hotelu v blízkosti Galilejského jezera, večeře.

5. den: Džeraš – Ammán

Po snídani odjezd do Jordánska přes hraniční přechod Sheikh Hussein Bridge. Návštěva římského města Džeraš (Gerasa), „Pompejí Východu“, jednoho z nejzachovalejších měst Římské říše. Přejezd do hlavního města Jordánska – Ammánu spojený s jeho návštěvou – římské divadlo, muzeum a citadela s výhledem na město. Ubytování a večeře v hotelu.

6. den: Wádí Rum – koupání v Rudém moři 

Přejezd tři tisíce let starou „královskou cestou“, která je nyní jednou z hlavních silnic v Jordánsku. Prohlídka Madaby s kostelem sv. Jiří, kde se nachází nejstarší dochovaná byzantská mozaika – Mapa z Madaby složená téměř se dvou milionů kamínků. Přejezd do Petry a prohlídka tohoto starodávného nabatejského města vytesaného do skal, zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO. Město původně vzniklo jako pohřebiště v dokonale krytém místě, kde se setkávají tři údolí. Nejznámější dominantou Petry je budova Pokladnice, která se nachází hned po východu ze soutěsky Sík. Nejvíce hlavních památek se nachází do jednoho kilometru od Pokladnice – hrobky, amfiteátr, Hadriánova brána či pozůstatky byzantského kostela s velkým množství skvěle dochovaných fresek. Ubytování a večeře v hotelu.

7. den: Wádí Rum – Taba

Odjezd do přírodní rezervace Wádí Rum. Geograficky je součástí Arabské pouště s nejruději zabarveným pískem na světě. Fakultativně za příplatek: Jeep safari 4×4 během kterého můžete obdivovat obrovské okrové skalní hory, krásně tvarované atmosférickými podmínkami. Přejezd do Akaby, volný čas. Přejezd trajektem nebo autokarem přes Izrael do Taby. Ubytování v hotelu, večeře.

8. den: Taba – odlet

Individuální program. Transfer na letiště. Odlet do Prahy.

PŘIHLÁSIT SE NA ZÁJEZD

Ve stínu olivovníků

Zájezd pořádá Cestovní kancelář Čedok

TERMÍNY V ROCE 2020

29.06.2020 – 06.07.2020

27.07.2020 – 03.08.2020

 

CENA

V ceně je zahrnuto: 

Letenka: Praha – Taba – Praha včetně tax a poplatků

Ubytování: 3-hvězdičkové hotely

Stravování: polopenze

Doprava: mikrobus/autobus

Služby česky mluvícího průvodce: Katarína

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Přílet do Taby

Odlet z Prahy do Taby, transfer do hotelu. Ubytování, volný čas, večeře.

2. den: Taba – Mrtvé moře – Masada – Jericho

Ranní přejezd egyptsko-izraelské hranice a odjezd k Mrtvému moři. Mrtvé moře je bezodtoké slané jezero a přitahuje zájem návštěvníků už po tisíce let. Zastávka k odpočinku s možností koupání. Výjezd lanovkou do Masady, to je starověká pevnost na vrcholu skalního útesu. Pevnost byla postavena Herodem Velikým v 1. století př. n. l., během první židovské války se Masada stala posledním místem odporu židovských povstalců proti Římanům. Odjezd do Jericha, které je považováno za nejstarší město na světě Ubytování a večeře v hotelu.

3. den: Safed – Golanské výšiny – Kafarnaum – Tabgha

Návštěva a prohlídka Safedu, jež je jedním ze čtyř svatých měst judaismu.  Rozvíjela se zde židovská mystika – kabala a vznikly tradice, které dodnes ovlivňují život praktikujících Židů. Dále uvidíte Golanské výšiny, což je obrovská náhorní plošina táhnoucí se podél hranic Sýrie a Libanonu. Zastávka v Caesarei s prohlídkou římského amfiteátru, zbytků Herodova paláce a dalších vykopávek antického města. Prohlídka Kafarnaum se zříceninou starobylé synagogy, a Tabghy – místa, kde údajně pobýval Ježíš Kristus a pronesl své slavné kázání. Návrat do hotelu, večeře.

4. den: Kána  Galilejská – Nazaret – Haifa – Caesarea – Tel Aviv

Dnešní den začne návštěvou prvního Ježíšova zázraku – Kána Galilejská. Odjezd do Nazaretu, křesťanské poutní místo s jeskyní Svaté rodiny v kostele sv. Josefa a nedalekou horou Tábor s návštěvou chrámu Zvěstování. Přejezd do Haify, prohlídka kláštera Stella Maris a Eliášovy jeskyně.  Prohlídka Caesarey, přístavního města, jehož největší doba slávy byla za vlády Heroda Velikého. Zachovaly se zde zříceniny starobylých budov, včetně ohromného amfiteátru, kde se dodnes konají představení, a také  krásný akvadukt ze 2. st ležící u Středozemního moře. Panoramatická prohlídka Tel Avivu a transfer do Betléma. Ubytování a večeře v hotelu.

5. den: Jeruzalém

Po snídani návštěva Jeruzaléma, posvátného města tří náboženství – Olivová hora s nejstarším židovským doposud používaným hřbitovem na světě, nejposvátnější křesťanské místo na zemi – Chrám Božího hrobu, nejposvátnější místo judaismu Zeď nářků, Via Dolorosa aneb Křížová cesta, místo Poslední večeře Páně – Hora Sion, návštěva vyhlášených trhů ve Starém městě. Návrat do hotelu, večeře.

6. den: Betlém – Jeruzalém

Po snídani prohlídka Betléma – místa narození Krista včetně návštěvy Baziliky Narození Páně. Přejezd do Jeruzaléma a návštěva Muzea holocaustu Yad Vashem. Přejezd na horu Sión – údajné místoPoslední večeře Páně, návštěva hrobky krále Davida. Návrat do hotelu, večeře.

7. den: Betlém – Yotvata – Taba 

Cesta přes Negevskou poušť k hranici s Egyptem. Zastávka v Kibucu Yotveta, přejezd přes hranici v Ejlatu / Tabě. Ubytování v hotelu v okolí Taby. Večeře.

8. den: Taba – odlet

Individuální volno, transfer na letiště. Odlet do Prahy.

PŘIHLÁSIT SE NA ZÁJEZD

Tváre Izraela

Spoznajte miesta nabité históriou – Betlehem a Jeruzalem, Masada, Tiberias, Caesarea a Jericho – najstaršie mesto sveta. Vystúpime na Olivovú horu, prejdeme sa po Getsemanskej záhrade, a budeme kráčať po Via Dolorosa, po ktorej niesol Ježiš svoj kríž na Golgotu. Zastavíme sa pri Múre nárekov, kde si uložíme naše priania, najposvätnejšom mieste židovského národa a okúpeme sa v najslanšom mori na svete, Mŕtvom mori. Určite ochutnáme datle a orechy, ktoré sú práve tu najlepšie na svete.

Zájazd organizuje CK Satur

TERMÍNY V ROKU 2019

9.6.2019 – 16.6.2019 

CENA

Cena zahrňuje:

Letenka do Tel Avivu s poplatkami

Ubytovanie: 3-hviezdičkové hotely

Stravovanie: polpenzia

Doprava: klimatizovaný autobus

Služby po slovensky hovoriaceho sprievodcu: Katarína

PROGRAM A TRASA

1 deň

Prílet do Izraela

Odlet z Viedne v dopoludňajších hodinách do Izraela. Prílet do mesta Tel Aviv, transfer do hotela v Betleheme.

2 deň

Prehliadka Jeruzalema I

Po raňajkách sa vydáme na Olivovú horu, odkiaľ si vychutnáme pohľad na zlaté mesto Jeruzalem. Navštívime kostol Nanebovstúpenia pána, Pater Noster a Dominus Flevit. Uvidíme nádhernú Getsemanskú záhradu s takmer 2000 ročnými olivovníkmi a s Bazilikou agónie, kde sa Kristus potil krvou než ho zatkli. Hrob Panny Márie. Navštívime Mahane Yehuda market, tradičný viac ako 100 ročný židovský trh s typickými farbami a vôňami. V Betleheme si pozrieme kostol Narodenia Pána s jeho jaskyňami.

3 deň

Masada – Kumrán – kúpanie v Mŕtvom more

Naša cesta pokračuje k Mŕtvemu moru, najslanšiemu moru a najnižšie položenému miestu na svete (420 m pod hladinou mora). Cestou nás čaká staroveká pevnosť Massada, kam sa vyvezieme lanovkou. Pevnosť bola postavená na izolovanom útese kráľom Herodesom. Z pevnosti je nádherný výhľad na pobrežie Mŕtveho mora. Navštívime oblasť Kumrán, kde sa v jaskyni našli známe zvitky od Mŕtveho mora. Na konci nášho programu nás čaká kúpanie v Mŕtvom mori.

4 deň

Prehliadka Jeruzalema II

Ráno nás privíta Chrámová hora, kde nás čaká príjemná prechádzka a nádherná mešita Al Aksa (zvonku). Dostaneme sa k známemu Múru nárekov, najposvätnejšiemu miestu židovského národa. Prejdeme sa známou Cardo Maxima a Via Dolorosa, krížovou cestou so 14-timi zastávkami. Uvidíme Golgotu a nádherný Chrám Božieho hrobu. Nejaký čas strávime v úzkych uličkách starého mesta.

5 deň

Prehliadka Jeruzalema III

V Jeruzaleme navštívime Izraelské múzeum a Svätyňu kníh so známymi zvitkami , ktoré boli objavené v jaskyni v archeologickej lokalite Qumran. Presunieme sa k Yad Vashem, čo je pamätník postavený obetiam nacistického holokaustu. Vystúpime na horu Zion, pozrieme si miesto Poslednej večere a hrobku Kráľa Dávida. Ďalšou zastávkou bude starobylá dedina uprostred Jeruzalema, Ein Kerem.

6 deň

Jericho – Hora Blahoslavenstev – Galilejské jezero – Tabgha – Kafarnaum

Mesto Jericho, jedno z najstarších miest na zemi. Pozrieme si storočný strom a Elijášov prameň. Pokračovať budeme k Qasr el Yahud (miesto krstu na rieke Jordán) a údolím rieky Jordán sa dostaneme ku Galilejskému jazeru. Presunieme sa do bývalého Ježišovho pôsobiska Kafarnaum, kde sú dodnes ruiny miestnej synagógy. Čakajú nás miesta ako Mensa Christi, Tabgha, miesto kde Ježiš urobil zázrak rozmnoženia rýb a chleba, Hora Blahoslavenstiev, odkiaľ Ježiš kázal svojim nasledovníkom. Nalodíme sa a užijeme si príjemnú plavbu po Galilejskom jazere, ktoré je sopečného pôvodu, nachádza sa 212 metrov pod hladinou mora, zo severu na juh je dlhé asi 21 km a široké maximálne 13 km. Je to jedno z najmalebnejších miest vo Svätej zemi. Tiberias.

7 deň 

Tiberias – Kána Galilejská – Nazaret – Akko – Haifa – Cézarea – Netanya

Opustíme Tiberias a navštívime mesto Kána Galilejská, miesto kde premenil Ježiš vodu na víno. V meste Nazareth v ktorom strávil Ježiš svoju mladosť, navštívime kostol Zvestovania a Jozefovu dieľňu. Cesta bude pokračovať do mesta Akko (UNESCO), ktoré bolo starým prístavným mestom a jednou z najstaršie osídlených oblastí na svete. Navštívime starú križiacku pevnosť, Templársky tunel, mešitu pašu Jezzara a prejdeme sa po starom meste a miestnom trhu. Haifa, jeden z najväčších izraelských prístavov a nádherné mesto na úpätí hory Mt. Carmel. Pozrieme si chrám Bahai so známymi vysutými perzskými záhradami. Pozdĺž pobrežia Stredozemného mora sa dostaneme do mesta Caesara, ktoré bolo bývalým hlavným mestom za čias kráľa Heroda. Pozrieme so Románske divadlo, Aquadukt, Hippodrom. Presun do hotela v časti Netanya.

8 deň

Netanya – Tel Aviv – Jaffa – odlet

Po raňajkách nás čaká autobusová prehliadka mesta Tel Aviv, ktoré je nazývané i „Bielym mestom“. Navštívime komplex Sarona a následne starú štvrť Jaffa s kostolom sv. Petra. Transfer na letisko, odlet do Viedne.

PRIHLÁSIŤ SA NA ZÁJAZD