MARGITA

MARGITA PROKSENOSOVÁ

Studiu a průvodcování zemí Blízkého východu a Severní Afriky se věnuje od 80. let. Její celoživotní zájem o region dokazuje vysoká kvalita informací, jež Margita během svého průvodcování podává, jakož i fakt, že sama procestovala téměř všechny země Orientu od Maroka po Írán. Široké spektrum jejího zájmu o Orient zahrnuje historii od nejstarších dob (především starověký Egypt) až do současnosti. Margita se domluví arabsky, řecky, německy a anglicky.

Zájezdy na Blízký Východ a do Severní Afriky

%d bloggers like this: