Category Archives: 16-denní letní Írán s Kaspickým mořem

Letní velká cesta Persií

Cestování Íránem je jako když listujete v dobrodružné knize o historii. Přes tři tisíce let perské tradice zde zanechalo obrovské množství unikátních památek, kulturního dědictví a také moudrosti v místních lidech. K tomu svérázná příroda, zajímavé souvislosti ze současnosti a hlavně setkávání s neuvěřitelně přátelskými a pohostinnými Íránci činí z návštěvy této země úžasný zážitek. Navštívíme kulturní a duchovní centra perských říší s honosnými paláci a mešitami, sídla a hrobky dávných panovníků, důmyslně postavená města v pouštních oázách, dramatické hory s půvabnými vesničkami a také exotické ostrovy perského zálivu… Získáme nové poznatky o islámu, zoroastrismu i pravoslaví.

Zájezd se pořádá ve spolupráci s cestovní kanceláří CK Good Places

Ubytování: 3hvězdičkové hotely, 1 nocleh v dálkovém autobusu, 1 nocleh v lůžkovém vlaku

TERMÍN: 13.7.2019 – 28.7.2019

CENA ZÁJEZDU

V ceně je: ubytování, stravování, doprava, služby česky mluvícího průvodce, cestovní pojištění, vnitrostátní přelet, informační materiály

Ubytování: turistické hotely a penziony převážně v centrech íránských měst, 1x rodinná vila

Stravování: snídaně

Doprava: mikrobus

Provází: Katarína

1. den: odlet z Prahy do Teheránu

2. den: Teherán – Qom

Letecky do hlavního města Íránu, výměna peněz, návštěva symbolu Teheránu – věže Azadi. Muzeum klenotů mj. s Mořem světla (největší růžový diamant světa se 182 karáty). Přejezd do Qomu, kolébky islámské revoluce. Návštěva největší šíitské hrobky Fatimy, sestry šíitského Imáma Rezy. Dovnitř samotné hrobky je turistům odepřen přístup.

3. den: Qom – Kášán 

Pouštní oáza Kášán: nádherné luxusní kupecké domy (Abbásí, Borúdžerdí, Tabatabáí), zahrada Fin (UNESCO), spletitý bazar s mešitami a karavanseráji.

4. den: Kášán – Abyaneh

Překrásná horská vesnička Abyaneh – jedna z nejstarších vesnic v Iránu, postavená z červeného jílu, kde ženy nosí pestrobarevné kroje. Cestou do Esfahánu zastávka v Natanzu u mešity a hrobky sufijce Abd al-Samad z konce 13.stol.

5. den: Esfahán

Nejkrásnější město Íránu – Esfahán(UNESCO): obrovské šáhovo náměstí Naqš-e Džahan s mešitami Imáma a Lotfolláha, královský palác Ali Qapu, letohrádek Čehel Sotun, starobylé mosty např. Si-o- Se Pol, Khaju, Pol-e Čúbí. Přes slavný bazar k nejstarší mešitě Mashed-e Jameh, zdobný arménský kostel Vank s bohatým muzeem, atd.

6. den: Esfahán – Súsy

Přejezd přes dramatické pohoří Zagros do Sús. Cestou zastávky s výhledy na horské velikány a poetického íránského venkova.

7. den: Súsy

Jedna z metropolí Elamské a Perské říše a údajně nejdéle osídlené město světa: palácÁpádáná, mauzoleum proroka Daniela. Šuštar – přehrada a mosty postavené Římany ve 3.stol. (UNESCO). Nejzachovalejší pětistupňový zikkurat na světě – Čoga Zambíl (13.stol. př.Kr., UNESCO). Noční přejezd do Šírázu.

8. den: Šíráz 

“Město básníků, růží a slavíků” (a před islámskou revolucí i vína): městská pevnost Arg, hrobky slavných básníků Háfeze, příp. Sádího, Rajská zahrada Eram (UNESCO), hammam, bazar, oranžérie, romantická Al-Molkova mešita růží, skvostný komplex zrcadlových mešit Šáh Čerák, příp. starý vstup do města – Brána Koránu.

9. den: Šíráz – Persepolis

Výlet do Naqš-e Rostam: hrobky achajmenovských vládců, skalní reliéfy. Ceremoniální město Perské říše – Persepolis (UNESCO) – síň sta sloupů, paláce králů aj.

10. den: Šíráz – Jázd

Přejezd do Jázdu, centra vyznavačů Zarathuštry, cestou zastávka ve starobylém městě Pasargády (UNESCO) u hrobky Kýra Velikého, zakladatele Achaimenovské říše ze 6. století př.n.l.

11. den: Šíráz – Teherán – Ramsar 

Přelet do Teheránu ze Šírázu, přejezd panoramatickou silnicí přes úchvatné pohoří Alborz ke Kaspickému moři. Návštěva rybíhu trhu, ubytování ve městě Ramsar v provincii Mazandarán.

12. den: Ramsar

Možnost koupání v Kaspickém moři, výjezd lanovkou do pohoří Alborz, návštěva bývalého paláce posledních šáhů dynastie Páhlaví.

13. den: Ramsar – Másúle

Přejezd podél pobřeží Kaspického moře a čajových plantáží do provincie Gílán a pitoreskní vesničky Masuleh, kde střechy jedněch domků tvoří ulice těch nad nimi. Procházka po vesničke, oddychový podvečer u čaje.

14. den: Másúle – Kazvín – Teherán

Cestou z Másúle zastávka ve městě Kazvín s návštěvou paláce 40 sloupů, barevné mešity a hrobky Šáhzáde. Nákupy na kazvínském bazaru.

15.-16. den: Teherán

Šáhovy paláce Golestán, slavný teheránský bazar. Pro zájemce volno na nákupy suvenýrů, návštěvu dalších muzeí. Cestou na letiště zastávka u hrobky Imáma Chomejního. Odlet domů.

REZERVOVAT SI MÍSTO NA ZÁJEZDU

Advertisements