Category Archives: CESTY V ROCE 2019

Letní velká cesta Persií

Cestování Íránem je jako když listujete v dobrodružné knize o historii. Přes tři tisíce let perské tradice zde zanechalo obrovské množství unikátních památek, kulturního dědictví a také moudrosti v místních lidech. K tomu svérázná příroda, zajímavé souvislosti ze současnosti a hlavně setkávání s neuvěřitelně přátelskými a pohostinnými Íránci činí z návštěvy této země úžasný zážitek. Navštívíme kulturní a duchovní centra perských říší s honosnými paláci a mešitami, sídla a hrobky dávných panovníků, důmyslně postavená města v pouštních oázách, dramatické hory s půvabnými vesničkami a také exotické ostrovy perského zálivu… Získáme nové poznatky o islámu, zoroastrismu i pravoslaví.

Zájezd se pořádá ve spolupráci s cestovní kanceláří CK Good Places

Ubytování: 3hvězdičkové hotely, 1 nocleh v dálkovém autobusu, 1 nocleh v lůžkovém vlaku

TERMÍN: 13.7.2019 – 28.7.2019

CENA ZÁJEZDU

V ceně je: ubytování, stravování, doprava, služby česky mluvícího průvodce, cestovní pojištění, vnitrostátní přelet, informační materiály

Ubytování: turistické hotely a penziony převážně v centrech íránských měst, 1x rodinná vila

Stravování: snídaně

Doprava: mikrobus

Provází: Katarína

1. den: odlet z Prahy do Teheránu

2. den: Teherán – Qom

Letecky do hlavního města Íránu, výměna peněz, návštěva symbolu Teheránu – věže Azadi. Muzeum klenotů mj. s Mořem světla (největší růžový diamant světa se 182 karáty). Přejezd do Qomu, kolébky islámské revoluce. Návštěva největší šíitské hrobky Fatimy, sestry šíitského Imáma Rezy. Dovnitř samotné hrobky je turistům odepřen přístup.

3. den: Qom – Kášán 

Pouštní oáza Kášán: nádherné luxusní kupecké domy (Abbásí, Borúdžerdí, Tabatabáí), zahrada Fin (UNESCO), spletitý bazar s mešitami a karavanseráji.

4. den: Kášán – Abyaneh

Překrásná horská vesnička Abyaneh – jedna z nejstarších vesnic v Iránu, postavená z červeného jílu, kde ženy nosí pestrobarevné kroje. Cestou do Esfahánu zastávka v Natanzu u mešity a hrobky sufijce Abd al-Samad z konce 13.stol.

5. den: Esfahán

Nejkrásnější město Íránu – Esfahán(UNESCO): obrovské šáhovo náměstí Naqš-e Džahan s mešitami Imáma a Lotfolláha, královský palác Ali Qapu, letohrádek Čehel Sotun, starobylé mosty např. Si-o- Se Pol, Khaju, Pol-e Čúbí. Přes slavný bazar k nejstarší mešitě Mashed-e Jameh, zdobný arménský kostel Vank s bohatým muzeem, atd.

6. den: Esfahán – Súsy

Přejezd přes dramatické pohoří Zagros do Sús. Cestou zastávky s výhledy na horské velikány a poetického íránského venkova.

7. den: Súsy

Jedna z metropolí Elamské a Perské říše a údajně nejdéle osídlené město světa: palácÁpádáná, mauzoleum proroka Daniela. Šuštar – přehrada a mosty postavené Římany ve 3.stol. (UNESCO). Nejzachovalejší pětistupňový zikkurat na světě – Čoga Zambíl (13.stol. př.Kr., UNESCO). Noční přejezd do Šírázu.

8. den: Šíráz 

“Město básníků, růží a slavíků” (a před islámskou revolucí i vína): městská pevnost Arg, hrobky slavných básníků Háfeze, příp. Sádího, Rajská zahrada Eram (UNESCO), hammam, bazar, oranžérie, romantická Al-Molkova mešita růží, skvostný komplex zrcadlových mešit Šáh Čerák, příp. starý vstup do města – Brána Koránu.

9. den: Šíráz – Persepolis

Výlet do Naqš-e Rostam: hrobky achajmenovských vládců, skalní reliéfy. Ceremoniální město Perské říše – Persepolis (UNESCO) – síň sta sloupů, paláce králů aj.

10. den: Šíráz – Jázd

Přejezd do Jázdu, centra vyznavačů Zarathuštry, cestou zastávka ve starobylém městě Pasargády (UNESCO) u hrobky Kýra Velikého, zakladatele Achaimenovské říše ze 6. století př.n.l.

11. den: Šíráz – Teherán – Ramsar 

Přelet do Teheránu ze Šírázu, přejezd panoramatickou silnicí přes úchvatné pohoří Alborz ke Kaspickému moři. Návštěva rybíhu trhu, ubytování ve městě Ramsar v provincii Mazandarán.

12. den: Ramsar

Možnost koupání v Kaspickém moři, výjezd lanovkou do pohoří Alborz, návštěva bývalého paláce posledních šáhů dynastie Páhlaví.

13. den: Ramsar – Másúle

Přejezd podél pobřeží Kaspického moře a čajových plantáží do provincie Gílán a pitoreskní vesničky Masuleh, kde střechy jedněch domků tvoří ulice těch nad nimi. Procházka po vesničke, oddychový podvečer u čaje.

14. den: Másúle – Kazvín – Teherán

Cestou z Másúle zastávka ve městě Kazvín s návštěvou paláce 40 sloupů, barevné mešity a hrobky Šáhzáde. Nákupy na kazvínském bazaru.

15.-16. den: Teherán

Šáhovy paláce Golestán, slavný teheránský bazar. Pro zájemce volno na nákupy suvenýrů, návštěvu dalších muzeí. Cestou na letiště zastávka u hrobky Imáma Chomejního. Odlet domů.

REZERVOVAT SI MÍSTO NA ZÁJEZDU

Advertisements

Toulky historií Persie

Cestování Íránem je jako když listujete v dobrodružné knize o historii. Přes tři tisíce let perské tradice zde zanechalo obrovské množství unikátních památek, kulturního dědictví a také moudrosti v místních lidech. K tomu svérázná příroda, zajímavé souvislosti ze současnosti a hlavně setkávání s neuvěřitelně přátelskými a pohostinnými Íránci činí z návštěvy této země úžasný zážitek. Navštívíme kulturní a duchovní centra perských říší s honosnými paláci a mešitami, sídla a hrobky dávných panovníků, důmyslně postavená města v pouštních oázách, dramatické hory s půvabnými vesničkami a také exotické ostrovy perského zálivu… Získáme nové poznatky o islámu, zoroastrismu i pravoslaví.

Zájezd se pořádá ve spolupráci s cestovní kanceláří CK Good Places

Ubytování: 3hvězdičkové hotely, 1 nocleh v dálkovém autobusu, 1 nocleh v lůžkovém vlaku

TERMÍN: 13.4.2019 – 28.4.2019

CENA ZÁJEZDU

V ceně je: ubytování, stravování, doprava, služby česky mluvícího průvodce

Ubytování: turistické hotely převážně v centrech íránských měst, 1x noční přejezd komfortním autobusem, 1x noční přejezd lůžkovým vlakem

Stravování: snídaně

Doprava: mikrobus

Provází: Katarína

1. den: odlet z Prahy do Teheránu

2. den: Teherán – Qom

Letecky do hlavního města Íránu, výměna peněz, návštěva symbolu Teheránu – věže Azadi. Muzeum klenotů mj. s Mořem světla (největší růžový diamant světa se 182 karáty). Přejezd do Qomu, kolébky islámské revoluce. Návštěva největší šíitské hrobky Fatimy, sestry šíitského Imáma Rezy. Dovnitř samotné hrobky je turistům odepřen přístup.

3. den: Qom – Kášán 

Pouštní oáza Kášán: nádherné luxusní kupecké domy (Abbásí, Borúdžerdí, Tabatabáí), zahrada Fin (UNESCO), spletitý bazar s mešitami a karavanseráji.

4. den: Kášán – Abyaneh

Překrásná horská vesnička Abyaneh – jedna z nejstarších vesnic v Iránu, postavená z červeného jílu, kde ženy nosí pestrobarevné kroje. Cestou do Esfahánu zastávka v Natanzu u mešity a hrobky sufijce Abd al-Samad z konce 13.stol.

5. den: Esfahán

Nejkrásnější město Íránu – Esfahán(UNESCO): obrovské šáhovo náměstí Naqš-e Džahan s mešitami Imáma a Lotfolláha, královský palác Ali Qapu, letohrádek Čehel Sotun, starobylé mosty např. Si-o- Se Pol, Khaju, Pol-e Čúbí. Přes slavný bazar k nejstarší mešitě Mashed-e Jameh, zdobný arménský kostel Vank s bohatým muzeem, atd.

6. den: Esfahán – Súsy

Přejezd přes dramatické pohoří Zagros do Sús. Cestou zastávky s výhledy na horské velikány a poetického íránského venkova.

7. den: Súsy

Jedna z metropolí Elamské a Perské říše a údajně nejdéle osídlené město světa: palácÁpádáná, mauzoleum proroka Daniela. Šuštar – přehrada a mosty postavené Římany ve 3.stol. (UNESCO). Nejzachovalejší pětistupňový zikkurat na světě – Čoga Zambíl (13.stol. př.Kr., UNESCO). Noční přejezd do Šírázu.

8. den: Šíráz 

“Město básníků, růží a slavíků” (a před islámskou revolucí i vína): městská pevnost Arg, hrobky slavných básníků Háfeze, příp. Sádího, Rajská zahrada Eram (UNESCO), hammam, bazar, oranžérie, romantická Al-Molkova mešita růží, skvostný komplex zrcadlových mešit Šáh Čerák, příp. starý vstup do města – Brána Koránu.

9. den: Šíráz – Persepolis

Výlet do Naqš-e Rostam: hrobky achajmenovských vládců, skalní reliéfy. Ceremoniální město Perské říše – Persepolis (UNESCO) – síň sta sloupů, paláce králů aj.

10. den: Šíráz – Jázd

Přejezd do Jázdu, centra vyznavačů Zarathuštry, cestou zastávka ve starobylém městě Pasargády (UNESCO) u hrobky Kýra Velikého, zakladatele Achaimenovské říše ze 6. století př.n.l.

11. den: Jázd 

Chrám věčného ohně  áteškade, pohřební věže mlčení, křivolaké uličky starého hliněného města, zahrada Bagh-e Dolat (UNESCO). Oceníte moudrost středověkých stavitelů podzemních vodovodů (kanátů) i domů s přírodní klimatizací a větrnými věžemi (badgiry).

12. den: Jázd – Charánaq – Meybod

Výlet do horské zoroastrijské svatyně Čak Čak nebo do pouštní vesničky Charánaq. Návštěva ledárny a karavanseráje v Meybod. Noční přejezd lehátkovým vlakem do Bandar Abbásu.

13. den: Perský záliv

Perský záliv, Bandar Abbás – místo, kde se mísí Afrika s Íránem, jak poznáme na místních lidech, zvycích, hudbě i jídelníčku. Některé ženy stále používají masky s mřížkami přes celý obličej. Prohlídka rybího trhu, mořské promenády, přejezd lodí na ostrov Qešm v Perském zálivu. Starý rybářský přístav Laft s větrnými věžemi.

14. den: Perský záliv

Plavba džunglí mangrovníků Harra se spoustou vodního ptactva a ryb. Výlet do unikátního měsíčního kaňonu „spadlé hvězdy“ a obranným jeskyním Chorbas nad mořem. Pozorování delfínů během plavby k ostrůvkům Naz a Hengam, kde navštívíme autentický trh. Přelet do Teheránu.

15.-16. den: Teherán

Šáhovy paláce Golestán, slavný teheránský bazar. Pro zájemce volno na nákupy suvenýrů, návštěvu dalších muzeí. Cestou na letiště zastávka u hrobky Imáma Chomejního. Odlet domů.

REZERVOVAT SI MÍSTO NA ZÁJEZDU

Poklady historické Persie

12-denní poznávací zájezd, jenž vás zavede na ta nejkrásnější místa v Íránu, včetně měst Jázdu, Šírázu a Esfahánu.

TERMÍN: 2.11.2019 – 13.11.2019

Ubytování: 3-hvězdičkové hotely po celou dobu zájezdu

Stravování: snídaně

Doprava: pronajatý mikrobus po celou dobu zájezdu

Provází: Margita

1  den  Přílet do Teheránu

2  den  Teherán             

Prohlídka hlavního města Íránu – Teheránu, historického sídla dynastie Kádžarovců a Páhlaví. Uvidíme věž Ázádí, museum Klenotů dynastie Páhlaví, paláce posledního šáha Muhammada Rezy a jeho manželky Farah Dibá, a Národní muzeum.

3  den Teherán – Abyáneh – Natanz – Jázd

Cestou z Teheránu do Jázdu se zastavíme v piktoreskní vesničce Abyaneh kde se dosud mluví středověkou perštinou. Oběd budeme mít v Natanzu, městečku s pozoruhodnou hrobkou súfijského mystika Abd Al-Samada.

4  den Jázd

Celodenní prohlídka starobylého města, jenž zaujalo již Marca Pola během jeho cesty po Hedvábne stezce. V Jázdu se projdeme po dobře zachovalých uličkách starého města, navštívíme Páteční mešitu s nejvyšším portálem v Íránu, trh s brokátem a husejníji Amír Čakmak. Rovněž se podíváme do zoroastrijské svatyně Áteškáde a vyjdeme na rituální Věže mlčení s výhledem na celé město.

5  den Jázd – Abarkúh – Šíráz

Cestou z Jázdu se zastavíme ve městečku Abarkúh, které je málo známé, přesto ale zajímavé – navštívíme tady tradiční ledárnu a projdeme se po zachovalém starém městě, do kterého zavítá jen málo turistů. V podvečer dojedeme do města básníků, růží a slavíků – Šírázu.

6  den Šíráz

V Šírázu na nás čeká kouzelná měšita Násir ol-Molk, barevné tržiště bazare-Vakíl, krásná zahrada Qavam s rezidenci Naranjestan, jakož i hrobky slavných básníků Háfeze a Sádího. Večer bude věnován oddychu u výborného čaje se šafránem nebo limonády z růžového extraktu v blízkosti šírázské citadely.

7  den Šíráz – Persepolis – Pasargády – Esfahán

Den začneme prohlídkou slavného starověkého města Persepolis, metropole Achaimenovské dynastie ze 7. století před naším letopočtem. Uvidíme Bránu národů, dechberoucí Apadanu a reliéf přinášení darů, trůnní palác a hrobky Artaxerxe II. a III. Poté budeme pokračovat do města Kýra Velikého – Pasargád, kde si prohlédneme hrobku tohoto vládce. Poté dojedeme do perly Persie – města Esfahán.

8  den Esfahán

První den prohlídky Esfahánu se zaměřime na královské město, které bylo založeno Abbásem Velikým v 17. století. Uvidíme palác Čehel Sotún s jeho unikátnými nástěnnými malbami, dále pak světoznáme náměsti Naqše Džahán, které se pokládá za nejkrásnější na světě. Navštívíme tady Šáhovou mešitu, palác Ali Kapu a dechberoucí mešitu šejka Lotfolláha. Zbyde čas i na nákupy na barevném bazaru kolem náměstí, nebo procházku kolem řeky Zájande.

9  den Esfahán

Druhý den v Esfahánu věnujeme prastaré Páteční mešitě, jedné z nejvýznamnějších v Íranu. Dále se podívame na třesoucí se minarety Menáre Džonbán a do arménské katedrály Vank. Součástí prohlídky budou i mosty Chádžú a Si o Se Pol. Večer bude možné využít k oddychu, procházkám a posezení v kavárně.

10  den Esfahán – Kášán – Teherán

Cestou z Esfahánu do Teheránu navštívíme město Kášán, které je unikátní svou městskou architekturou, především domy bohatých měšťanů z 19. století. Navštívíme dům rodiny Tabatabáí, Abbásí a Borúdžerdí, jakož krásně zdobené lázně Kásemí. Před odjezdem do Teheránu ještě shlédneme Páteční mešitu, jež patří mezi nejstarší budovy v Kášánu.

11  den Teherán

Ráno navštívíme perlu Teheránu – palác Golestán z doby vlády dynastie Kádžárovců. Zavítáme rovněž na teheránské tržíště. S Teheránem se rozloučíme pohledem na město z věže Milád.

12  den Odlet z Teheránu

PŘIHLÁSIT SE NA ZÁJEZD

 

Okruh jižním Marokem

Osmidenní letecký zájezd po stopách tradiční berberské architektury nádhernou krajinou oáz, palmových hájů, písečných dun a hor Vysokého Atlasu

TERMÍN: 13.10.2019 – 20.10.2019 

Ubytování: 4hvězdičkové hotely

Stravování: polopenze

Doprava: klimatizovaný mikrobus a džípy

Provází: Margita

Program a trasa okruhu jižním Marokem

DEN 1

Marrákeš

Přílet do Marrákeše, volné odpoledne. Večer pro zájemce procházka z hotelu na slavné náměstí Džamá el Fna s kejklíři, kouzelníky, hudebníky a vypravěči příběhů. Ubytování a nocleh v Marrákeši.

DEN 2

MarrákešOuarzazate Zagora

Dnes se vydáme na cestu na Saharu. Přejedeme Vysokým Atlasem, který je nejvyšším pohořím Severní Afriky. Přes sluncem zalité město Ouarzazate pojedeme podél řeky Draá stejnojmennou oázou až do Zagory, slavného pouštního města, odkud cesta do Tumbuktu na velbloudu trvá 52 dnů. Ubytování a nocleh v Zagoře.

DEN 3

Zagora – Tamegroute – Erfoud

Ze Zagory pokračuje naše cesta do Tamegroutu, autentického berberského městečka a centra súfijského řádu Násiríja. V Tamegroutu shlédneme výrobu tradiční keramiky, včetně všudepřítomných tadžínů – tradičních nádob na přípravu marockých jídel. Dále budeme pokračovat napříč marockým venkovem do města Erfoud v oáze Tafilálet, které se stane východiskem pro naší následující cestu k písečným dunám. Ubytování a nocleh v Erfoudu.

DEN 4

(fakultativní výlet na džípech po okolí – 150 km, cena 65 Euro s obědem)

Cílem dnešního dne bude poznání té opravové Sahary. Cesta povede do oblasti pískem zaváté vesničky Merzouga, odkud se pěšky projdeme po dunách Erg Chebbi, jež dosahují výšky až 120 metrů. Podíváme se na způsob, jakým se v této oblasti pěstují zemědělské produkty, především melouny a datle. Uvidíme taky prehistorické rytiny původních obyvatel. Cestou zpět do Erfoudu navštívíme rodiště dnešní královské dynastie Alavítů – Rissani, kde se projdeme po barevném tradičním trhu. Ubytování a nocleh v Erfoudu.

DEN 5

Erfoud – Soutěska Todra – Ouarzazate

Erfoudu se vydáme na západ do oázy Tinghir, cestou uvidíme zavlažovací systém a jeho důmyslný způsob rozvodu vody po suchých pouštních oblastech. Projdeme se přírodně vytvořenou soutěskou Todra, která patří mezi nejzajímavější přírodní úkazy v Maroku. Ve městě Ouarzazate si prohlédneme kasbu Taurirt – tradiční sídlo místních vládců. Ubytování a nocleh ve Ouarzazatu.

DEN 6

Ouarzazate – Ksar Ait Benhaddou – Tizi-N´Tichka – Marrákeš

Dnešní den začneme prohlídkou piktoreskní vesničky Ait Benhaddou, místem, jenž se stalo kulisami mnoha světoznámých filmů. Dále budeme pokračovat stoupáním do Vysokého Atlasu a přes horský přechod Tizi N’Tichka se dostaneme zpět do Marrákeše. Ubytování a nocleh v Marrákeši.

DEN 7 

Marrákeš

Celodenní prohlídka tohoto emblematického města nás zavede do paláce Bahía z 19. století, kde uvidíme maurskou architekturu v její plné kráse. Dále pak uvidíme okázalou rezidenci mocné rodiny Glaoui – Dár el Paša. Pro zájemce bude možnost navštívit zahradu Majorelle, jež kdysi vlastnil slavný návrhář Yves Saint-Laurent. Volné odpoledne lze věnovat nákupům na barevném marrákešském tržišti kolem náměstí Džamá el FnaUbytování a nocleh v Marrákeši. 

DEN 8

Odlet do České republiky.

PŘIHLÁSIT SE NA ZÁJEZD

Velký okruh Marokem

Poznejte všechny významné památky a přírodní krásy Maroka. Z Marakeše nás cesta povede přes pohoří Středního Atlasu k velkolepým vodopádům Ouzoud. Navštívíme největší marocké město Casablancu. Dále pokračujeme podél pobřeží Atlantiku přes hlavní město Rabat (UNESCO) do Tangeru. V srdci pohoří Rif navštívíme malebné horské město Chefchaouen. Z královského města Meknes (UNESCO) pojedeme přes římské město Volubilis (UNESCO) do nejstaršího královského města Fes (UNESCO). Přes cedrové lesy pohoří středního Atlasu zamíříme na jih Maroka, do oblasti berberských pevností, oáz a písečných dun. Přes slavnou berberskou vesnici Ksar Ait Benhaddou (UNESCO) pojedeme přes impozantní průsmyk Tizi N´Tichka (2.260m) zpět do Marakeše. Královské město Marakeš se svým slavným náměstím Djemaa el Fna (UNESCO) je výchozím bodem na další výlety do okolí.

15tidenní letecký zájezd s polopenzí a ubytováním ve 4*hvězdičkových hotelích, v Tangeru a ve Fesu v 3*hotelu

TERMÍN: 31.3.2019 – 14.4.2019

Ubytování: 3 a 4hvězdičkové hotely

Stravování: polopenze

Doprava: klimatizovaný mikrobus, džípy

Provází: Margita

Program a trasa Velkého okruhu Marokem

 1. den         Přílet do Marakeše, ubytování a nocleh, volné odpoledne
 2. den         MarakešVodopády Ouzoud Beni Mellal – Casablanca, ubytování a nocleh
 3. den        Casablanca (prohlídka Velké mešity Hassana II. a centra města), Rabat (královský palác, mausoleum Mohameda V. a Hassanova věž, Chellah a Kasbah Oudayas) Tanger 2x ubytování a nocleh
 4. den        Tanger (prohlídka města a  návštěva malebného městečka Asilah)
 5. den        Tanger – Chefchaouen – Meknes, ubytování a nocleh
 6. den       Meknes (prohlídka města) – římské město VolubilisFes 2x ubytování a nocleh
 7. den      Fes (prohlídka města)
 8. den      Fes – Midelt – Erfoud 2x ubytování a nocleh
 9. den      Erfoud (celodenní výlet na džípech k dunám Erg Chebbi až do oázy Taouz u alžírské hranice)
 10. den     Erfoud – Soutěska Todra – Ouarzazate, ubytování a nocleh
 11. den     Ouarzazate – Ksar Ait Benhaddou – Kasbah Telouet – Tizi-N´Tichka – Marakeš 4x ubytování a nocleh
 12. den     Marakeš (prohlídka města)
 13. den      výlet do hor Vysokého Atlasu k mešítě Tinmal
 14. den      volno nebo možnost fakultativního výletu do města Essaouira
 1. den odlet

PŘIHLÁSIT SE NA ZÁJEZD